Reksteriseloste

Rekisterinpitäjä

Get Capital Oy
Y-tunnus: 2170583-5
Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin tarkoituksena on kuluttajaluottopalveluun liittyvän asiakassuhteen hoito.

Rekisterin nimi

Get Capital Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden laskutukseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Get Capital Oy hyödyntää rekisteriä myös suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Yhteystiedot (henkilö nimi, osoite ja puhelinnumero)
  • Suomen Asiakastieto Oy:ltä luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta
  • Henkilötunnus
  • Asiakkaan lähettämä sähköinen viestintä
  • Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä viestintä
  • Lasku- ja maksutiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Get Capital Oy:n omissa rekistereissä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan palvelun käyttäjältä palvelun käyttämisen ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot henkilön luottokelpoisuudesta Suomen Asiakastieto Oy:ltä sekä nimi- ja osoitetiedot Väestörekisterikeskukselta.

Tietojen luovutus

Get Capital Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Get Capital Oy luovuttaa henkilötietoja laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille sekä tarvittaessa viranomaisille.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tai tämän alihankkijan tiloissa, jossa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eri tasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla.
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yrityksen ulkopuoliset tahot pääse niihin käsiksi.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Get Capital Oy
Vapaudenkatu 48-50, 40100 Jyväskylä